Zobrazit navigaci

Školní jídelna

Vážení strávníci,

objednávání obědů je možné na adrese: ZDE


Naše školní jídelna poskytuje pro žáky bezlepkovou dietu a dietu při laktózové intoleranci. 

Výše uvedené dietní stravování bude poskytováno žákům na základě potvrzení od lékaře, které je nutnou podmínkou k zařazení mezi dietní strávníky. 

Oběd pro dietní stravování bude součástí jídelníčku pod názvem D.

Garantem dietního stravování je nutriční terapeutka paní Dagmar Černá.

Výše stravného

Výše stravného se řídí:

- vyhláškou č.84/2005Sb.
- vyhláškou č. 107/2005Sb.

Ceník stravného od 1.9. 2023

  • 6-10 let: 30 Kč.
  • 11-14 let: 32 Kč.
  • 15 a více let: 34 Kč.
  • zaměstnanci: 34 Kč.
  • cizí strávníci: 110 Kč.
  • cena čipové karty je 90 Kč

Podle vyhlášky č.107/2005Sb. o školním zařízení §4, odst.9, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školského zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Placení stravného

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy. Každý strávník si nejprve zakoupí čip v hodnotě 90 Kč a bude mu zřízen účet, na který si bude vkládat peněžní částku. Při každém objednání oběda se tato částka poníží o hodnotu jednoho oběda.

Stav konta si každý strávník může zjistit:

  • denně na obrazovce terminálu
  • osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ

Vážení zákonní zástupci,
chtěli bychom Vás upozornit na jediný způsob platby stravného v naší školní jídelně, a to prostřednictvím INKASA, které si zřídíte ve své bance (možné na internetovém bankovnictví). Inkaso je nutné zřídit do 20.9.2019 z důvodu stržení platby na měsíc říjen. Příslušné dokumenty k provedení této změny naleznete na webových stránkách školy, odkud si je vytisknete a pošlete vyplněné do školy. Doporučujeme si navolit vyšší limit, z důvodu budoucího zdražování cen stravného.

Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit nový čip, na který se převede finanční zůstatek. Je zde možnost zablokovat ztracený čip a tím zamezit neoprávněnému použití.