Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

01/02/2024
Základní škola

Dne 29. 1. 2024 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nejprve je čekal test, ve kterém museli prokázat své schopnosti v poslechu, čtení s porozuměním a znalosti mluvnice a slovní zásoby. Pak následovala část ústní, ve které se museli představit, popsat obrázek a konverzovat na téma, které si vylosovali. Hodnotilo se použití slovní zásoby a mluvnice, plynulost projevu, schopnost reakce při doplňujících dotazech.

Chválíme všechny účastníky, protože zvládli soutěž skvěle, plynule konverzovali anglicky, dobře se na soutěž připravili.

A kteří žáci byli ti úplně nejlepší?


1. místo – Anna Palíšková IX.A, Lucie Sychrová VIII.A

2. místo – Lucie Skokánková IX.B, Valentina Darnady IX.B

3. místo –Veronika Skokánková IX.B


Všem šikovným angličtinářům gratulujeme a budeme držet pěsti Aničce Palíškové, která bude reprezentovat naši školu v okresním kole.