Sportovní den

25/06/2024
Základní škola

Dne 24. 6. 2024 se konal na fotbalovém hřišti sportovní den, jehož součástí byl pro chlapce fotbalový zápas, kterého se zúčastnili žáci 6. až 9. tříd. Souběžně s fotbalovým zápasem probíhal i turnaj ve vybíjené, kde se utkaly promíchané týmy z těchto ročníků. Ve fotbalovém turnaji zvítězila třída 8. B, zatímco ve vybíjené triumfoval tým „hnědých“ složený z vylosovaných hráčů, mezi nimiž byli žáci Mozgvová, Vaja, Jamborová a Žabčíková.