Konec školního roku

27/06/2024
Základní škola

Vážení rodiče, přátelé a sponzoři naší školy, milí učitelé a žáci!


Letošní školní rok je u konce a nastávají mnohými toužebně očekávané prázdniny!


Většina z nás se v pondělí 2. září zase shledá, ale i letos se loučíme s našimi deváťáky a některými páťáky, kteří si zvolili svou další cestu životem. Čeká je teď již více samostatnosti a zodpovědnosti, aby se pomocí dalšího pilného studia co nejvíce přiblížili svému zvolenému cíli a aby je těšilo jejich budoucí povolání.

Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, vytrvalosti a odvahy pouštět se i do namáhavých úkolů.


Děkujeme všem, kteří přispěli svou prací, radami i skutky a finanční pomocí ke zdárnému průběhu letošního školního roku!


Přejeme všem pevné zdraví, pohodové léto plné sluníčka, radosti ze společných chvil s rodinou a nádherných letních zážitků.


Vedení školy