Školní výlet pátých tříd

10/06/2024
Základní škola

Ve středu 5. 6. navštívily třídy 5.A a 5.B Pevnost poznání v Olomouci. Děti absolvovaly vzdělávací program a tvořivé dílny na téma V pestrosti je krása a Plnou parou vpřed. Činnosti byly velmi pestré, poutavé, všechny děti se se zaujetím aktivně zapojily. Velmi atraktivní a podnětné prostředí pevnosti poskytlo dětem obrovskou spoustu informací. Výlet jsme ukončili prohlídkou náměstí s orlojem a výbornou zmrzlinou.